Ruženec: radostný, bolestný, slávnostný, svetla, Predošlá stránka

Svätý ruženec

Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvých. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev všeobecnú, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela, a život večný.
Amen.

Anjelské pozdravenie

Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej.
Amen.

Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej.
Amen.

Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej.
Amen.