Ruženec: radostný, bolestný, slávnostný, svetla
   Prvý desiatok

druhý desiatok

Zdravas, Mária... požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
ktorý slávne z mŕtvych vstal

Rozjímaj: Pána Ježiša vložili do hrobu s láskou, ako roľník dáva do zeme najlepšie semeno. Z Ježišovho hrobu vzklíčil život, z ktorého my všetci žijeme. Ako slávnostne muselo znieť anjelovo posolstvo z prázdneho hrobu: „Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný? Vstal! Niet ho tu!“ (Mk 16, 6). Aj ty si vstal s Ježišom vo sviatosti krstu k novému životu. Ak budeš žiť v milosti, i tvoje telo vstane z mŕtvych v deň súdu, a vojde do večnej slávy s Kristom.

Modlime sa: Pane, Ježišu, tvoje víťazstvo nad smrťou je aj našim víťazstvom. Ďakujeme ti, že si nás vzkriesil z duchovnej smrti k novému životu. Ako ty viac neumieraš, ani my nechceme viac stratiť nový život, ktorý si nám zaslúžil. S tebou chceme žiť tu na zemi, aby sme s telom i dušou mohli žiť večne v tvojej sláve. Najradostnejšia Matka Zmŕtvychvstalého, ochraňuj v nás Ježišov život, aby nás on hriech už nikdy neolúpil.
Amen.