Ruženec: radostný, bolestný, slávnostný, svetla
   Prvý desiatok

druhý desiatok

Zdravas, Mária... požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
ktorý sa pre nás krvou potil

Rozjímaj: Po poslednej večeri Pán Ježiš odišiel do Getsemanskej záhrady. Tam prežíval smrteľnú úzkosť a prijal kalich umučenia. Jeho úzkosť bola taká veľká, že „pot mu padal na zem ako kvapky hustej krvi“ (Lk 22, 44). Nikdy nezabudni na slova uboleného Ježiša: „Modlite sa, aby ste neprisli do pokušenia“ (Lk 22, 40). Neprestaň ľutovať za hriechy, ktoré spôsobili Ježišovi tú smrteľnú úzkosť. Pán nepohrdne srdcom skrúšeným a uponíženým (Žalm 50, 19).

Modlime sa: Ježišu Kriste, ty si sa v Getsemanskej záhrade potil krvou za naše hriechy; udeľ nám milosť nadprirodzenej ľútosti, aby sme mohli spasiteľne oplakávať svoje hriechy. Nedopusť, aby tvoja predrahá krv bola za nás vyliata nadarmo. Sedembolestná matka môjho Spasiteľa, ty najnevinnejšia si precítila v srdci všetky muky svojho Syna; vypros nám hriešnym silu, aby sme bez reptania znášali životné ťažkosti ako pokánie za spáchané hriechy a aby sme sa v budúcnosti hriechu vyhýbali.
Amen.