Ruženec: radostný, bolestný, slávnostný, svetla
   Prvý desiatok

druhý desiatok

Zdravas, Mária... požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala

Rozjímaj: Archaniel Gabriel pozdravil preblahoslavenú Pannu Máriu slovami: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami“ (Lk 1, 28). Potom jej predstavil Boží plán. Mala sa stať matkou Božieho Syna - nášho Vykupiteľa. Panna Mária privolila slovami: „Hľa, dievka Pánova, staň sa podľa tvojho slova“ (Lk 1. 38). Božia Rodička nás učí, že pokorne srdce plní Božiu vôľu vždy s poníženou ochotou. „Uponížuj sa vo všetkých veciach, a budeš milý Bohu“ (Sir 3, 20).

Modlime sa: Ježišu Kriste, ty si sa svojim vtelením pre naše spasenie nekonečne ponížil; daj nám ducha pokory, aby sme sa ti v tomto živote páčili poníženosťou a v hodine smrti aby sme boli povýšení k tebe do večnej slávy. Najsvätejšia Panna, oroduj za nás u svojho Syna, aby sme podľa jeho vzoru mohli byť dobrými dietkami nebeského Otca, ako ty, svojou poníženosťou a pokorou, si bola jeho najlepšou dcérou. Amen.