Stretnutie
RODINY NEPOŠKVRNENEJ
sa uskutoční 4. júna 2011 (sobota)
na Velehrade.

Program stretnutia:

10.00 Príhovor
10.30 Slávnostná svätá omša
14.00 Modlitba rozjímavého ruženca
14.45 Pobožnosť so záverečným požehnaním

Všetkých Vás srdečne pozývame
a tešíme sa na stretnutie s VamiPlagát