Zo stretnutia v Martine 18. apríla 2015 (sobota)


Stretnutie v Martine 18. apríla 2015 (sobota)


Zo stretnutia v Šaštíne 31. mája 2014


Stretnutie v Šaštíne 31. mája 2014 (sobota)


Zo stretnutia na Velehrade 4. mája 2013


Zo stretnutia na Starých Horách 19. mája 2012


Stretnutie na Starých Horách 19. mája 2012 (sobota)


Stretnutie na Velehrade 4. júna 2011


Zo stretnutia 5.júna 2010 v Martine


Zo stretnutia v Šaštíne 2. mája 2009


Zo stretnutia na Velehrade 31. mája 2008