Stretnutie
RODINY NEPOŠKVRNENEJ
sa uskutoční 19. mája 2012 (sobota)
na Starých Horách.

Program stretnutia:

10.00 Príhovor
10.30 Slávnostná svätá omša
      s udeľovaním sviatosti
      pomazania chorých
14.00 Modlitba rozjímavého ruženca
14.45 Pobožnosť so záverečným požehnaním

Všetkých Vás srdečne pozývame
a tešíme sa na stretnutie s Vami


Duchovne sa budete môcť s nami spojiť prostredníctvom Rádia Lumen.
Priamy prenos zo stretnutia začne o 10.00 hodine a bude pokračovať až do 12.00 hodiny.

Plagát