Stretnutie
RODINY
NEPOŠKVRNENEJ

sa z príležitosti Roku Sedembolestnej Panny Márie
uskutoční 31. mája 2014 (sobota)
v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Pozývame všetkých, ktorým to zdravotný
stav a okolnosti dovoľujú, aby účasťou
na stretnutí vyjadrili svoju vďaku našej
nebeskej Matke za jej pomoc a ochranu.
Spoločne jej zveríme seba, naše rodiny
i celú Rodinu Nepoškvrnenej.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Program stretnutia:
10.00 – Príhovor
10.30 – Slávnostná svätá omša
             so zverením sa Panne Márii
14.00 – Modlitba rozjímavého ruženca
14.45 – Pobožnosť s eucharistickým
             požehnaním

Duchovne sa budete môcť s nami spojiť
prostredníctvom Rádia Lumen.
Priamy prenos zo stretnutia začne
o 10.00 hodine a bude pokračovať
až do 12.00 hodiny.

Pozvánka v PDF