Stretnutie
RODINY NEPOŠKVRNENEJ
a sestier satmárok

z príležitosti 40-ročného jubilea
sa uskutoční 18. apríla 2015 (sobota)
v Kostole Sedembolestnej Panny Márie
v Martine-Sever.

Pozývame všetkých, ktorým to zdravotný
stav a okolnosti dovoľujú, aby prišli vzdávať
vďaku za roky pôsobenia RN a za dar
zasväteného života.
Využime túto možnosť aj na stretnutie
so sestrami satmárkami.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Program stretnutia:
10.00 – Príhovor vdp. Martina Kuffu
10.30 – Slávnostná svätá omša - J. Em. kardinál Jozef Tomko
             s prítomnými biskupmi a kňazmi
14.00 – Prezentácia o živote a pôsobení sestier satmárok
14.30 –  Modlitba rozjímavého ruženca  so záverečným
              eucharistickým   požehnaním

Duchovne sa budete môcť s nami spojiť
prostredníctvom Rádia Lumen.
Priamy prenos zo stretnutia začne
o 10.00 hodine a bude pokračovať do 12.00 hodiny.

Pozvánka v PDF