Za úspešné referendum o ochrane rodiny, ktoré sa uskutoční dňa 7. februára 2015, a za zachovanie tradičných kresťanských hodnôt

bude s požehnaním otca arcibiskupa Mons. S. Zvolenského v dňoch

31. decembra 2014 - 7. februára 2015

v charitnej Kaplnke sv. Alžbety, Heydukova 14, Bratislava

24-hodinová poklona pred
Najsvätejšou sviatosťou oltárnou

POZÝVAME

- jednotlivcov i skupiny,
- zasvätené osoby – kňazov, diakonov,
  seminaristov, rehole mužské
  a  rehole ženské,
- tretie rády,
- modlitbové skupiny a spoločenstvá
  (napr. ružencové, modlitby matiek,
  rodičov za deti, ...),
- adoračné spoločenstvá,
- detské a mládežnícke stretká spolu s ich
  vedúcimi, skautov,
- kresťanské školy,
- seniorov,
- celé rodiny,
- všetkých, ktorým nie je ľahostajná rodina,
  budúcnosť našich detí a
- kresťanské hodnoty,

... ... ... AJ TEBA

PROGRAM:

- 24 hodinová poklona pred
    Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
- 15.00 korunka Božieho Milosrdenstva
- 16.00 sv. omša
- večeradlo s Pannou Máriou
- odprosovanie, ďakovné modlitby, chvály
- sv. spoveď podľa potreby
- program, ktorý si sami pripravia
  jednotlivé modlitbové spoločenstvá
  a stretká.

Prihlásiť sa môžete na 1-2-3 hodiny alebo na celý deň alebo celú noc.
Prihlasovací formulár nájdete na stránke www.martindom.sk.
Ďalšie info na Facebook „Adorácia za referendum“.
Kontakt:

e-mail: adoracia.referendum@gmail.com, mobil: 0919 351 915