Ponúkame Vám

ZLATÚ KNIHU FATIMSKÚ

ktorá obsahuje:

Rozsah: 61 strán
Rozmer: 110 x 155mm
Väzba: Pevná
Farebné ilustrácie: Ľudovít Bebjak
Cena: dobrovoľný príspevok 1,30 €

Zlatá knihafatimská Bolo by vhodné, aby si členovia, ktorí majú staršie vydanie Zlatej knihy fatimskej (bez ruženca svetla), objednali novú brožúrku. Nový text vychádza z predchádzajúcich vydaní a po úprave bol schválený Mons. Rudolfom Balážom, banskobystrickým diecéznym biskupom, dňa 5. 5. 2006, listom č. 417/2006.

OBJEDNÁVKA NA ZLATÚ KNIHU FATIMSKÚ

Meno:
Priezvisko:
Ulica, číslo domu :
psč, obec :
Telefón (aj predvoľbu):
Počet kusov: