V Ružomberku sa rozlúčili so zakladateľkou Rodiny Nepoškvrnenej sr. Bernadetou

Ružomberok 1. apríla (TK KBS)

   V Ružomberku sa dnes rozlúčili so zakladateľkou Rodiny Nepoškvrnenej sr. Bernadetou Pánčiovou. Svätú omšu za zosnulú rehoľnú sestru celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka za účasti žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa a desiatky kňazov z rôznych rehoľných spoločenstiev a diecéz.
   V homílii sa prítomným prihovoril ružomberský dekan Alojz Kostelanský, ktorý okrem iného spomenul prácu sestry Bernadety a jej čnosti, ktoré boli oslovujúce pre ľudí, ktorí s ňou žili, ale aj pre ľudí, ktorí čítali jej knihy, ktoré písala pod pseudonymom Miriam Liptovská. Osobitne vyzdvihol mariánsku úctu, ktorou bola sestra veľmi známa a vyústila do zrodu hnutia Rodina Nepoškvrnenej, ktoré prekročilo hranice Slovenska.
   V závere svätej omše sa za Kongregáciu Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok, do ktorej patrila sr. Bernadeta, prihovorila sr. Ignácia Hriňová, generálna predstavená. Poďakovala Bohu za vzácny dar života a povolania sr. Bernadety v tejto Kongregácii. Osobne jej poďakovala za jej príklad života a za dlhoročnú formáciu v spoločenstve.
Za Rodinu Nepoškvrnenej sa prihovoril jeden z členov. Zaspomínal si na svoje roky, ktoré prežil vo väzení a ďakoval sestričke za sprostredkovanie daru viery pre seba i pre spoluväzňov. Ocenil i osobný príklad viery, nádeje a ochoty k obete života, ktorý mu pomáhal v rokoch, keď spoznával život s Kristom.
   Za príbuzných sa prihovoril kňaz Banskobystrickej diecézy Peter Jandura. Ďakoval za život v rodine s tak vzácnou osobou a tiež za duchovnú adopciu kňazov, ktorej myšlienku rozvila práce sestrička Bernadeta do adopcie novokňazov chorými.
   Príhovory ukončil biskup Štefan Sečka. Vyzdvihol duchovné dobrá, ktoré skrze zosnulú rehoľnú sestru prichádzali. Pohrebné obrady ukončili na ružomberskom cintoríne.
Audio nahrávku z pohrebnej svätej omše je možné nájsť v archíve Rádia LUMEN.

TK KBS informovala sr. Hermana Matláková,
Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk)  http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150401028

Parte_s_Bernadeta.pdf