Ponúkame vám týždenný stolový kalendár
Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2016


kalendar4.jpg (16774 bytes)

 

  Svätý Otec František vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý potrvá od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016. Podľa Svätého Otca má byť tento rok pre Cirkev blahodarným časom, aby sa svedectvo veriacich stalo mocnejším a účinnejším. Je to pre nás všetkých výzva, aby sme sa zamýšľali nad skutkami milosrdenstva a uskutočňovali ich vo svojom živote.
   K tomuto nás môže povzbudiť a inšpirovať aj život a myšlienky zakladateľky Rodiny Nepoškvrnenej sestry M.  Bernadety Pánčiovej, ktoré spolu s fotografiami z jej života môžete nájsť v stolovom kalendári, ktorý sme pre vás pripravili na rok 2016.

Dobrovoľný príspevok za stolový kalendár: 1,50 Eur.
Dobrovoľný príspevok za vreckový kalendár:0,10 Eur

Rodina Nepoškvrnenej
„Kalendár RN 2016“
038 31 Vrícko 190

Kalendar_2016_A6_návratka.pdf