Zázračné uzdravenie
Brat Léo Schwager

   Narodený 19. mája 1924 v Švajčiarsku. Uzdravený 30. apríla 1952 vo veku 28 rokov. Zázrak potvrdený 18. decembra 1969 Mons. Francoisom Charrierom, biskupom v Ženeve.
   Brat Leo mal veľmi ťažké detstvo a obdobie jeho adolescencie bolo tiež poznačené utrpením.
   Snáď najťažšie bolo pre neho obdobie pred vstupom do noviciátu benediktínov, kde v roku 1950 vo veku 26 rokov zložil svoje doživotné sľuby.
   Začiatkom roku 1947 vážne ochorel, prestal rozprávať, mal ťažké poruchy videnia. Tých, ktorí žili v jeho blízkosti, znepokojovala aj porucha rovnováhy. Boli to však len prechodné ťažkosti, ktoré nakoniec vyústili až do porúch vedomia. V septembri 1951 bol hospitalizovaný. Po krátkom čase ho prepustili z nemocnice s diagnózou: roztrúsená mozgovo-miechová skleróza.
   V apríli roku 1952 sa zúčastnil púte do Lúrd. 30. apríla počas procesie s Najsvätejšou Sviatosťou zrazu začal pociťovať úľavu v celom tele a zistil, že jeho ťažkosti úplne vymizli. Postavil sa, začal chodiť, rozprávať, veľmi jasne videl a mal chuť na jedlo. Všetko sa udialo veľmi rýchlo, počas požehnania chorých s Oltárnou sviatosťou.
   Nasledujúci deň bol vyšetrený lekármi, ktorí nezistili u neho žiadny z predchádzajúcich príznakov.
   Vrátil sa do svojej komunity, kde začal naplno s radosťou pracovať.
   Každý rok sa vracia do Lúrd, aby tam slúžil, a tak vyjadril svoju vďaku za uzdravenie. Mnohokrát sa podrobil lekárskym vyšetreniam, ale až v roku 1958 bolo lekársky potvrdené, že toto uzdravenie je nadprirodzené, isté a trvalé.
   Medzinárodná lekárska komisia vedená profesorom Fhiébautom 15. apríla 1959 potvrdila, že: „Toto uzdravenie je z lekárskeho hľadiska nevysvetliteľné.“
   18. decembra 1960 na základe vyjadrení Medzinárodnej lekárskej komisie vyhlásil Mons. Francois Charriere, ženevský biskup, uzdravenie brata Léa Schwagera za zázračné.
   Brat Léo ešte žije a viac ako 50 rokov sa pravidelne zúčastňuje pútí do Lúrd.

Z taliančiny pre potreby časopisu
preložila sr. M. Pavla.