Rodina Nepoškvrnenej 5/2006


Hviezda

Je okúzľujúci jav oblohy
pre ľudské oko, potešenie srdca,
veď sprítomňuje chvíľu
všemohúcej moci,
keď ukázala cestu
z vesmírnych diaľok
v spásonosnej noci.
I dnes žiari na cestu každému,
kto hľadá spôsob porozumieť tomu.

Preto choď vo svetle viery,
v šľapajach mudrcov
klaňať sa Kráľovi lásky,
čo víta ťa v náruči matky.

A daj mu svojej duše poklady,
svoje myšlienky, svoje túžby,
pocity srdca i očí tvojich pohľady.
Polož mu k nohám v pokore
najhlbšie srdca klaňanie
a daj mu svoju vôľu,
čo riadi tvoje konanie.

Milka RusnákováKriste,
keď si prišiel na tento svet, stal si sa svetlom národov a učiteľom svätosti; daj, nech je tvoje slovo svetlom pre naše ktoky.

(Liturgia hodín) 

 Vianoce..., čo všetko to slovko skrýva v sebe: narodenie Božieho Syna i čas zimného slnovratu, čas tak tajomný, čarovný, krásny. V čase Vianoc sme k sebe milší, štedrejší, láskavejší, jednoducho bližší. Duchovnú hodnotu Vianoc znásobuje čas Adventu. Dáva nám možnosť dobre sa pripraviť na vianočné sviatky, zamyslieť sa nad sebou, zbaviť sa svojich previnení, pokleskov. Fialový Advent sa potom ľahko premení na radostnú belosť Vianoc. Rozžiarené Vianoce zaiste preniknú dušu každého z nás. Zaznačujú v našich dušiach veľké posolstvo Nebeského Otca: prijmite môjho Syna, aby ste boli šťastní, večne blažení.
  Vianoce prežíva každý z nás odlišne, ale intenzívne, s veľkou radosťou. Vianočné darčeky môžu túto radosť upevňovať, veď ony ukazujú na najväčší dar, Božie Dieťa. Každé Vianoce sa ukladajú do priečinkov našej pamäti, i tie blížiace sa tam dostanú. Z priečinkov pamäti možno potom čerpať posilu v ťažkých chvíľach života.
    Spievajme v čase Vianoc prekrásne vianočné piesne a koledy, obdarúvajme sa, no najmä prijmime do jasiel svojich sŕdc Ježiša Krista, Božieho Syna, aby sme naplno prežívali tento čas milosti.

Ľudovít Bebjak


* Archív
Obsah

*List starého otca
*Deti vás urobia šťastnými
*Drevená ovečka
*Cez slzy k šťastiu
*Prešlo už desať rokov
*Zázračné uzdravenie
*Fatima stále aktuálna III.
*Duchovná kytica
*Svedectvá z kríža
*Informácie


  Zavinula ho do plienok
a uložila v jasliach.
Na senku, slame spinká Boh na svet otvára očká.
 Vonku vzduch surovo chladí, mráz hriechu zastrel aj duše.
Aby sme vo tme nestáli,
Ježiško, pomôž, nože.

 Boh nám daroval svojho Syna,
aby nás vyslobodil z hriechu,
preto nestojme v tme, ale hľadajme svetlo.
 Prišlo na svet v podobe malého Dieťatka, narodeného v malej jaskynnej maštaľke.
 Uzrime svetlo, ktoré po prvýkrát zažiarilo v jeho očkách, skloňme sa spolu s Máriou pred všemohúcou láskou.
   Na príhovor Nepoškvrnenej Vám prajeme a v modlitbách vyprosujeme, aby svetlo betlehemského Dieťaťa osvetlilo všetky miesta Vášho života, aby Váš život nebol prázdny, ale aby ho naplnil ten, ktorý prišiel kvôli nám na tento svet.

Vaša redakcia