Rodina Nepoškvrnenej 4/2015


Ave

Daruj mi úsmev, Panna Mária,
keď pri tebe kľačiac skrúšene
s mystickým vencom tvojho ruženca
šepkám ti Ave vznešené.

V posvätnom tichu oltára v chráme,
keď stojíš tu, krásna Pani,
aké slovo ti mám ešte riecť -
od údivu neviem ani.

V prsteni jasu si tu prekrásna,
s ligotom hviezdnym nad hlavou
kvety ti vôňu dýšu pri nohách,
zdobia ťa farieb záplavou.

S túžbou prichádzam smädná
napiť sa k studienke milostí
a vzkriesiť si povädnutú nádej,
zahojiť svoje bolesti.

Nepúšťaj ma, potecha moja,
na krížnych cestách pri mne stoj,
keď v tiesni hladkám tvoj šat belostný,
daruj mi, prosím, úsmev svoj!

Pozdravom vrúcnym volám ku tebe,
pomôže mi, Mocná, zázračne.
Chcem viac milovať tvojho Ježiša
a s ním i teba spoločne.

Emília Rusnáková

rn34.jpg (48751 bytes)

„Ruženec je efektívnym prostriedkom na to, aby sme sa otvorili voči Bohu, pretože nám pomáha prekonať samoľúbosť a priniesť pokoj do našich sŕdc, do rodiny, spoločnosti a do sveta.“

(Pápež František)


   Ako kňaz stretávam mnohých ľudí. Rád sa s nimi rozprávam. Stáva sa, že počúvam od nich názory o chybách Cirkvi v minulosti i v súčasnosti, o slabostiach kňazov, o nemódnom živote kresťanov. A hoci v niečom majú aj pravdu, vnímam, že jedno im chýba. Skúsenosť lásky, ktorá sa dotýka ich srdca, uzdravuje ich zranenia a dáva im zakúsiť dobrotu a milosrdenstvo nebeského Otca.
   Už onedlho – 8. decembra tohto roku sa začne mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Pápež František zdôraznil, že „sú chvíle, v ktorých sme ešte mocnejšie povolaní, aby sme upreli svoj pohľad na milosrdenstvo, aby sme sa aj my sami stali účinným znamením Otcovho pôsobenia.“ Ako sa to môže stať? Keď budeme hľadieť na Ježiša, ktorý je „tvárou Božieho milosrdenstva“. Spolu s Pannou Máriou sa môžeme v modlitbe posvätného ruženca pozerať očami viery na požehnaný plod jej života. Lebo „nik tak ako Mária nespoznal hĺbku tajomstva Boha, ktorý sa stal človekom“. A tak aj obľúbená modlitba, na ktorú sme si už možno privykli, sa môže stať prameňom neustáleho spoznávania Boha a postupného premieňania sa na jeho obraz a podobu.
   Svätý Otec naznačil tiež spôsob, ako môžeme byť pre iných potvrdením Božej prítomnosti: „Mimoriadny svätý rok je na to, aby sme v každodennom živote prežívali milosrdenstvo, ktoré nám Otec neustále udeľuje. Nechajme sa v tomto jubileu prekvapiť Bohom. On nikdy neprestane otvárať dvere svojho srdca, aby nám opakoval, že nás miluje a chce sa s nami deliť o svoj život.“ Necháš sa prekvapiť Božou ponukou? Myslím, že čím viac skúsenosti s milosrdnou láskou Otca bude v tvojom a mojom srdci, tým viac budú po nej túžiť tí, ktorí ju ešte nestihli zakúsiť. Nech nám v tom pomáha orodovanie Panny Márie, Matky milosrdenstva.

P. Matej Trizuliak, MS

* Archív
Obsah

*Milosrdenstvo mení svet
*Jubilejné odpustky
*Ruženec - Máriina cesta lásky
*Za každú cenu
*Žiť s Bohom
*Keď pomohla zázračná medaila
*Misie trochu inak
*Poznávajme Máriu
*Svedectvá z kríža
*Ohlasy
*Informácie
*Pobožnosť na slávnosť
  Nepoškvrneného počatia
  Panny Márie

 Modlitba na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

Pane Ježišu Kriste,
ty si nás učil, aby sme boli milosrdní
ako nebeský Otec,
a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.
Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.
Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja
a Matúša z otroctva peňazí;
cudzoložnicu Magdalénu od hľadania šťastia
iba v stvorení;
dojal Petra k slzám po zrade a zaistil raj
kajúcemu lotrovi.
Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke,
akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.”
Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca,
Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť
najmä cez odpustenie a milosrdenstvo:
daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána,
vzkrieseného a osláveného.
Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou
a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle:
daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný,
milovaný a zahrnutý Božím odpustením.
Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním,
aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti
a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením
prinášať chudobným dobrú zvesť,
zajatým a utláčaným zvestovať slobodu
a slepým prinavrátiť zrak.
Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba,
ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov.
Amen.

Imprimatur:
Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita,
predseda KBS zo dňa 22. mája 2015, č. K 248/2015
.