Rodina Nepoškvrnenej 4/2007


„Pane, otvor naše srdcia“

Modlitba k príprave jubilea v Lurdoch. Mons. Jacques Périer, tarbský a lurdský biskup, nás pozýva k tomu, aby sme si osvojili tento text poďakovania a príhovoru v očakávaní osláv 150. výročia zjavení Panny Márie svätej Bernadete.

Ó, Pane,
pripravil si Máriu, aby sa stala matkou tvojho Syna. Vďaka jej nepoškvrnenému počatiu uchránil si ju od každého hriechu. Takto našla silu vysloviť „áno“ viery od zvestovania až po kríž. Pane, to, čo si uskutočnil v Márii, je podivuhodné. Vzdávame ti za to vďaky.

Pane, v Lurdoch si pripravil Bernadetu, aby sa stala svedkom zjavení Panny Márie. V priezračnosti svojho srdca, vďaka svojej pokore a svojej odvahe, prekazila úklady Zlého. Pane, to, čo si uskutočnil v Bernadete, je podivuhodné. Vzdávame ti za to vďaky.

A teraz, Pane, keď sa približuje jubileum zjavení, priprav nás, aby sme ho slávili s veľkou radosťou. Daj nám pocítiť už odteraz tvoje slovo zmierenia a pokoja. Otvor naše srdcia, naše oči a naše ruky pre žiale iných. Urob, aby jubilejný rok bol časom milostí pre všetkých tých, ktorí prídu k massabielskej jaskyni, ale aj pre tých, ktorí sa aj z diaľky spoja s modlitbou pútnikov.

Bernadeta vrúcne túžila prijať Eucharistiu, oživ aj v nás túžbu po zjednotení sa s Kristom, aby v nás prebýval Duch Svätý ešte viac v tomto jubilejnom roku, ktorý nám ponúkaš, podľa príkladu a na príhovor Márie, tvojej pokornej služobnice, ktorú spolu so všetkými generáciami voláme Blahoslavená.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému... Amen!

Lourdes magazine č. 150, str. 3
Z taliančiny preložila

Gabriela Bagová


Ďakujem Vám všetkým, že sme vytvorili jednu rodinu, že sme si dokázali navzájom pomáhať, rešpektovať sa a trpezlivo znášať. V Lurdoch sme vzorne reprezentovali Slovensko - nie iba zástavami, ale aj svojim životom. Poďme domov a tam denne reprezentujme trpiaceho Krista. Pri nás bude verne stáť naša dobrá Matka Mária, aby nám pomáhala.

Z príhovoru sr. Ruženy Múdrej,
generálnej predstavenej


   10. jubilejná púť k Nepoškvrnenej bola a je pre nás všetkých darom. V zázračno-krásnej massabielskej jaskyni, ako nám to napísal jeden z pútnikov, sme sa s pomocou Matky Márie zjednocovali s Božou vôľou a zároveň obdivovali jej nezlomnú odvahu, ktorú ona prežívala pod krížom s najväčšou možnou ľudskou bolesťou.
   Určite každý z nás prosil Máriu o odvahu, aby sme aj my dokázali prijímať kríž choroby, bolesti, neúspechy v práci, problémy v rodine, mnohé naše zlyhania, chyby, nepochopenie..., ale predovšetkým, aby sme sa snažili milovať všetkých okolo nás. Určite sme zažili úžasný pokoj v duši, lásku, svetlo a čistú radosť, keď sme cez ruky Márie predkladali Bohu všetko, s čím sme prišli do Lúrd.
   Keď budeme rozdávať v našom okolí to, čo sme zažili pri láskyplnom Máriinom srdci, pokoj, láska a radosť sa znásobí, a tak budeme premieňať seba a všetkých okolo nás. Spojení v Bohu cez Máriu budeme schopní pomáhať našim bratom a sestrám nachádzať útechu aj uprostred sĺz. Pre všetkých sa tak staneme nástrojom radosti a šťastia, po ktorom túži každé ľudské srdce.

Sr. M. Alica


* Archív
Obsah

*Slovenskí chorí pred Madonou
*Chrániť sa zloby
*Zmena srdca v Lurdoch
*Lurdy a ich posolstvo
*Zázračné uzdravenie
*Ako ma Lurdy chytili za srdce
*Som Nepoškvrnené počatie
*Pútnici o púti
*Informácie
*Lurdy 2007 v obrázkoch