Rodina Nepoškvrnenej 3/2015


Lurdy

V Lurdoch jaskyňa skalná je,
pozná ju celý svet,
vzácnejšia ako drahokam,
na zemi takej niet.

Sem s láskou Matka nebeská
pozýva si deti,
zvesť o jej vode zázračnej
celý svet obletí.

Voda z prameňa odplaví
bôle a trápenia,
ktoré sa na radosť duše
pri Matke premenia.

Bolesť, čo srdce napĺňa,
okúsila aj sama,
preto nás chápe, počúva,
naša nebeská Mama.

V Lurdoch jaskyňa skalná je,
na zemi takej niet,
v nej zakvitol kvet nádeje,
čo láskou mení svet.

Mária Balašková

Svedectvo každého z nás, vzájomné stretnutie, modlitba, ohlasovanie Božieho slova, vysluhovanie sviatostí a konkrétne skutky lásky sú silným časom evanjelizácie a odovzdávania viery.“

(Z pastoračnej témy v Lurdoch
na rok 2015)

* Archív
Obsah

*Chorí putovali do Lúrd
*Naše poslanie
*Eucharistická procesia
*Vezmi si môj život
*Za každú cenu
*Turombereni mariitana
*Štyridsať ruží
*Nepoškvrnené Srdce
  Panny Márie zvíťazí

*Semienka zasiate v Lurdoch
*Informácie

   Aj keď už odznelo veľa slov vďaky za 14. púť chorých do Lúrd, vo vďačnosti netreba nikdy ustávať. Avšak nie preto, aby sme len opakovali už vypovedané, ale aby sme si znova pripomenuli, akým veľkým darom je pre nás všetkých táto púť. Je to dar, ktorý máme niesť ďalej a neustále z neho čerpať spolu so všetkými, ktorí nás sprevádzali na púti svojimi modlitbami či inou podporou.
   Darom je i otvárajúca sa možnosť ísť v ústrety mimoriadnemu Svätému roku milosrdenstva. Aj dar púte do Lúrd bol prejavom Božieho milosrdenstva. Celá naša púť k Matke Božej v nás posilnila ochotu putovať v živote spolu s Máriou. Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva v nás môže len upevniť rozhodnutie naďalej kráčať v živote k Márii a s Máriou a všímať si tých, ktorí obdarení ľudskou dôstojnosťou sú odkázaní na pomoc iných. Veľa síl z putovania k Márii a s Máriou čerpajú i tí, ktorí sa venujú svojim chorým takmer 24 hodín denne. Veľa síl z putovania k Márii a s Máriou môžu získavať i naše rodiny, ktoré sú pod stále rafinovanejším tlakom ničenia.
   V pomyselnom vlaku pútnikov teda pokračujeme ďalej. Ak sme v Lurdoch doplnili „zásoby“ (sily) na ďalšiu cestu, vieme, že i tieto zásoby sa budú postupne strácať. Ale púť pokračuje... A tak, pokiaľ sa znova vydáme na púť do Lúrd, Cirkev nám ponúka ohromnú šancu dočerpania „zásob“ (síl) ešte predtým, a to v Roku milosrdenstva. Využime naplno túto možnosť, lebo Boh je naozaj nevyčerpateľne bohatý vo svojom milosrdenstve, vo svojich daroch.
   Všetkým pútnikom z púte chorých, i tým, ktorí ju pripravili a akokoľvek podporili, rád žehnám na púti mimoriadnym Svätým rokom milosrdenstva. Všetci sa budeme obmývať nie v lurdskej vode, ale v mori Božieho milosrdenstva. A znova to môže byť naša púť k Márii a s Máriou, ktorá v nás posilňuje ochotu obrátiť sa, ako to napísal pápež František: „Púť je teda podnetom na obrátenie... necháme sa objať Božím milosrdenstvom a zaviažeme sa k tomu, aby sme voči druhým boli milosrdní ako je Otec k nám“ (Misericordiae Vultus, 6). Cez osobné obrátenie a obetu sa aj po púti pričiníme o naplnenie ďalších slov Svätého Otca Františka: „Všade, kde sú prítomní kresťania, musí byť každému umožnené, aby našiel oázu milosrdenstva“ (Misericordiae Vultus, 12).
   Posilnení príhovorom Panny Márie – Matky Božieho milosrdenstva, vytvárajme tieto oázy všade, kde žijeme. Nech sú to oázy, ktoré pomôžu každému, aby sa umyl a osviežil živou vodou Božieho milosrdenstva.

+ Mons. Stanislav Stolárik
rožňavský biskup


Drahá nebeská Matka, Panna Mária,

v tomto Roku zasväteného života
sa členovia Rodiny Nepoškvrnenej a sestry satmárky
modlitbou a obetou usilujú navzájom si niesť bremená.
S vďakou za všetkých, ktorí sa v tomto Roku za nás modlia,
ti chceme predniesť našu prosbu za každého z nich aj za
ich rodiny.
Ty vieš, s čím každý z nich zápasí, čo ich trápi, i to,
čo potrebujú, aby naplnili svoje životné poslanie
a dosiahli večný cieľ.
Vypros im radosť, pokoj i silu niesť ťažkosti
a skúšky života...
Vypros každému to, čo najviac potrebuje.
Panna Mária, spolu s tebou ďakujeme
Trojjedinému Bohu za vznik
i 40-ročné pôsobenie Rodiny Nepoškvrnenej.
Nepoškvrnená, oroduj za nás všetkých
u svojho Syna.
Ďakujeme ti za Tvoju neustálu
materinskú ochranu.
Amen.

~

Túto modlitbu spolu s dlhým zoznamom
tých, ktorí sa v Roku zasväteného života za
nás modlia, sme v prvý deň nášho pobytu
v Lurdoch položili k nohám Panny Márie
v Lurdskej jaskyni.