Rodina Nepoškvrnenej 2/2008


Jak kedysi dávno,
tak i dnes

Pán povoláva mnohých z nás.
Vinica pustne, aký des, obrobiť treba ju zas a zas.

Už zašla sláva našich predkov, už zašla sláva svätých zeme.
Doplňme novými starých svedkov, inak tu šťastní nebudeme.

Práca je ťažká a pláce niet, odmena však už čaká v nebi.
Nehľaďme očami, jak hľadí svet,srdcom hľaďme a nehovorme: Keby...

Jak kedysi dávno, tak i dnes Pán povoláva mnohých z nás.
Brat, sestra, pokoj ľuďom nes, obetou naplň mnohé zo sŕdc - váz.

Vravíš, že práve nemáš čas.
Vstúp si len hlbšie do seba.
Otvor sa milosti Božích krás,nech zaznie v tebe veleba.

Jak kedysi dávno, tak i dnes. Pán povoláva mnohých z nás.
Vinica pustne, strach a des. Prijmeme dnes jeho hlas?

Ľudovít Sobôtka


„Pane, daj nám svätých služobníkov tvojho oltára, aby boli pozornými a horlivými strážcami Eucharistie, sviatosti najvyššieho Kristovho daru na spásu sveta.“

Benedikt XVI.


   Každý rok sa môžeme tešiť z nových robotníkov, ktorí prichádzajú pracovať do Pánovej vinice. Boh takto odpovedá na volanie, modlitby a obety svojho ľudu. Je to stále nový zázrak obdarovania, ktorý nás vedie k tichému úžasu. Kňazstvo možno totiž opravdivo prijať s vierou iba v postoji chvenia a bázne nad veľkosťou daru, ktorý nás presahuje. Kňaz pri svojom pôsobení zažije veľa radosti, mnohí ho zahŕňajú vďačnosťou. Ale narazí i na ľahostajnosť, chlad i odpor sveta. Stále viac môže poznávať hĺbku ľudského utrpenia, bezradnosť, zhasnutie sklamaných nádejí. Takto je privádzaný k tomu, že musí brať na vedomie realitu ľudskej obmedzenosti - svojej vlastnej i druhých. Cez všetky tieto skúsenosti ho Boh vedie k stále väčšej, priam bytostnej otvorenosti voči daru milosti. Prechádza procesom očisťovania nádeje. Prestáva si zakladať na sebe, na svojich schopnostiach, na úspechoch, ktoré dosiahol. Učí sa viac než sebe dôverovať Bohu, ktorý dokáže vykonať obdivuhodné diela i s tak úbohým nástrojom. Tak môže pomáhať ľuďom objavovať krásu i silu viery, ktorá všetko dokáže premieňať na radosť z darovania sa.

   Mons. Daniel Ižold,rektor Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

 


* Archív
Obsah

* Rozhodené siete
* Ján Pavol II. v Lurdoch
* Aj väzni potrebujú kňaza
* Odovzdajte ma polícii
* Rozprávkový deduško
* Zázračné uzdravenie
* Ako som odpustil otcovi
* Pamätajte na kňazov
* Svedectvá z kríža
* Ohlasy
* Deti nás učia niesť kríž
* Jubilejná cesta
* Informácie