Rodina Nepoškvrnenej 1/2015


Za tebou kráčam

Kráčam po tvojich šľapajach,
tak ťažko stúpam po nich.
—Ach!
Každá z nich dušu rozbolí,
aj srdce trhá napoly.

Ježiš môj, kropíš krvou zem,
za tebou kráčať nevládzem.
Klátim sa, k zemi schyľujem,
lebo ťa veľmi milujem.

Srdcom ťa stále sprevádzam.
Cítiš to? Poznáš jeho plam.
Hoc horí, plače bez moci,
nevie, jak v bôli pomôcť ti.

Túžim ťa v chôdzi podoprieť.
Ty ideš za svet, za mňa mrieť. Nemám slov, je to nad sily,
Ježiš môj drahý, premilý.

Predsa len kráčam pomaly.
Túžim ťa láskou zahaliť.
Nemôžem ťa dnes opustiť,
Ježiš môj dobrý, odpusť mi.

Na kríži skončíš tento boj,
budem stáť pod ním, Ježiš môj. Zľutuj sa nado mnou, nad svetom. Buď našou drahou odvetou.

Henny Fiebigová-Siváková

Modlitba
za zachovanie Božieho plánu
s manželstvom a rodinou

Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko z ničoho
a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok.
Ty si stvoril človeka na svoj obraz.
Stvoril si ho ako muža a ženu,
aby obidvaja v celoživotnej jednote
tela a srdca plnili svoje poslanie,
a tak verne zobrazovali tvoju lásku.
Ty si v manželskom zväzku muža a ženy
naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu.

S otcovskou láskou chráň dielo,
ktoré má v tebe počiatok.
Nech dobro triumfuje
nad ľudskou bezmocnosťou
a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie,
ktorá neraz odmieta chrániť
a podporovať dôstojnosť manželstva a rodiny.
Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.


   Časopis, ktorý držíme v rukách, i spoločenstvo, do ktorého mnohí patríme, nesie vo svojom názve slovo rodina. Slovo, ktoré sa najmä v tomto roku často skloňuje – v súvislosti s referendom i synodou o rodine. Pociťujeme silné útoky proti rodine. A sme povolaní – dnes možno viac než kedykoľvek predtým – vydať svedectvo o rýdzosti našej viery. Ak zostaneme verní Kristovi a jeho Cirkvi, nemusíme sa báť. Cirkev ustála už nejeden ťažký boj; ustojí aj teraz.
   Rád nazývam chorých pokladmi farnosti, pretože práve cez nich – ak správne pochopia svoju úlohu a vedia múdro prežívať svoje utrpenie – môžeme cítiť úžasný príliv Božej milosti do spoločenstva Cirkvi. Milí naši chorí bratia a sestry, vaše utrpenie má zvláštnu silu! Chcel by som vás pozvať, aby ste ho vložili do tohto dôležitého boja.
   Kiež nám aj tento náš časopis pomôže k prehĺbeniu nášho vzťahu k rodine, ktorá je a musí zostať základnou bunkou zdravej spoločnosti.

Jozef Hlinka, farár Papradno


* Archív
Obsah

* Jubilujúca
   Rodina Nepoškvrnenej

* Slzy premenené
   na úsmev

* Vďaka za svedectvo
   a modlitby

* Vzájomná služba
   chorých a zasvätených

* Za každú cenu
* Až na dno samoty
* Ohlasy
* Posolstvo Svätého Otca
   Františka

* Poznávajme Máriu
* Informácie
* Krížová cesta za zasvätených


Stretnutie
RODINY NEPOŠKVRNENEJ
a sestier satmárok

z príležitosti 40-ročného jubilea
sa uskutoční 18. apríla 2015 (sobota)
v Kostole Sedembolestnej Panny Márie
v Martine-Sever.

Pozývame všetkých, ktorým to zdravotný
stav a okolnosti dovoľujú, aby prišli vzdávať
vďaku za roky pôsobenia RN a za dar
zasväteného života.
Využime túto možnosť aj na stretnutie
so sestrami satmárkami.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Program stretnutia:
10.00 – Príhovor vdp. Martina Kuffu
10.30 – Slávnostná svätá omša - J. Em. kardinál Jozef Tomko
             s prítomnými biskupmi a kňazmi
14.00 – Prezentácia o živote a pôsobení sestier satmárok
14.30 – Modlitba rozjímavého ruženca  so záverečným
              eucharistickým   požehnaním

Duchovne sa budete môcť s nami spojiť
prostredníctvom Rádia Lumen.
Priamy prenos zo stretnutia začne
o 10.00 hodine a bude pokračovať do 12.00 hodiny.