Rodina Nepoškvrnenej 1/2008


Matka nebies

Matka nebies, Matka tvorstva, Ty svetlo nežné blažené.
Oroduj za nás, oroduj, brána ľudstva, pros Syna snažne za odpustenie.

Pros za každú ranu bičom, oroduj za každú vyronenú slzu.
Zotri láskou materskou, zotri vinu hriechu v Synovom boku.

Ach, sladká Matka Boha, vypros nám milosti, ty vznešený kvet.
Uľahči utrpenie a bolesť nemého srdca, nech radosť nemá ten neprajný svet.

Pohlaď a poláskaj dušu človeka, vypočuj clivé volanie zroneného ducha.
Zmaž rukou milostivou nástrahy pekla, pros Syna, nech odpusti nám v mene Boha.

Nech jeho najsvätejšia krv sa prúdmi do našich sŕdc leje.
Nech zaplaví nás Duch Svätý, nech sa šťastím každé srdce s Bohom smeje.

Marek Sopko,
člen RNNa tretí deň slávne vstal,
z tmy zažiarilo svetlo.
Vzkriesený kráča k nám,
aby nás vyviedol z temnôt.

Nádherný Boží plán,
Boh sa s človekom stretol
a prináša mu dar,
Boží pokoj a Božie svetlo.

Zmŕtvychvstalý Ježiš vykročil k nám, aby nám ponúkol dar,
po ktorom túži každé ľudské srdce.
Prajeme Vám, aby Kristus, veľkonočný Baránok,
uhasil všetok Váš smäd po láske a pravom pokoji.
K Ježišovi nám ukazuje cestu Nepoškvrnená.
Ďakujme jej za to najmä počas tohto jubilejného roku,
keď si pripomíname 150. výročie jej zjavení v Lurdoch.
Láska a svetlo vzkrieseného Pána nech sa rozlejú
vo Vašich domovoch, Vašich rodinách i Vašich srdciach.
Nech nik z Vás nezostane mimo prežívania veľkonočného
tajomstva, v ktorom Ježiš - Víťaz nesie radosť,
pokoj a šťastie všetkým.

Redakcia


   Lurdy sú miestom, kde ľudia so zdravotným postihnutím pocítia blízkosť, ochrannú ruku a nekonečnú lásku Nepoškvrnenej. Jej lásku cítiť na každom kroku. Je ňou dotknuté každé srdce, a tak sa vytvára zvláštna atmosféra, akoby naznačujúca vstupnú bránu do neba. Dotyk jej lásky totiž premení každého človeka na vnímajúcu bytosť. Ľudia so zdravotným postihnutím sú obklopení nevídanou láskou a všadeprítomnou starostlivosťou - až napokon začíname mať predstavu, aké to bude pri Pánovi bez chorôb. Poslaním Svetového dňa chorých je šíriť túto atmosféru po celom svete, upriamiť pozornosť nás všetkých na kríž trpiacich.
   Jedným z prostriedkov na hľadanie možnosti pomoci môže byť aj pôst. Niekedy sa totiž pozabúdame a pôst berieme iba ako striedmosť v prijímaní potravy. 40-dňové odriekanie, zdržanlivosť, nie je iba o očiste organizmu, ale aj mysle. Dáva nám možnosť zbaviť sa prebytočných balastov, zlozvykov. Je to čas na uvedomenie si hodnôt života. Toto obdobie je obdobím návratu k základným hodnotám, medzi ktoré patrí aj pomoc blížnym. Nemusí to pritom znamenať obrovskú obetu, mnohokrát postačuje iba pohladenie, niekedy fyzické a niekedy iba imaginárne - pohladenie duše. Pripravme sa teda v tomto duchu na sviatok Veľkej noci a nech nás Božia láska sprevádza pri hľadaní správnej cesty.

Tibor Köböl, vozičkár


* Archív
Obsah

*Pôst, ktorý sa páči Bohu
*Tajomstvo zmŕtvychvstania
*Zápas o vieru
*Duchovný zázrak
*Lurdy a ich posolstvo III
*Zázračné uzdravenie
*Odpustenie
*Dve fotografie
*Posolstvo Svätého Otca
  Benedikta XVI.

*Svedectvá z kríža
*Ohlasy
*Informácie